‌چکیده محتوای فایل

مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، اقدامات، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می دهند. رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان می باشد....
 

‌فهرست

کلیات و مبانی رفتار سازمانی
مباحث نگرش در سازمانها
الگوها و نظریه های شخصیت در سازمانها
الگوها و نظریه های ادراک در سازمانها
الگوها و نظریه های یادگیری در سازمانها
الگوها و نظریه های انگیزش در سازمانها
ارتباطات و فرایند آن
الگوها و نظریه های رهبری در سازمانها

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید