‌چکیده محتوای فایل

گروهی متشکل از افراد دارای کیفیت مدنی حقوقی  می باشند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مرد تشکیل میدهد و نکاح عقدی است که بر اساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و پس از آن طرفین دارای حقوق و وظایف جدید می شوند.
در این خانواده ، شوهر در نقش فراهم کنند و زن نیز در نقش خانه داری ، انجام وظیفه میکنند . در چنین خانواده ای فرزندان به سوی دانشکده ، ایفا یک خط مشی شغلی در زندگی و یا ازدواج و تشکیل زندگی مشترک روانه شده اند و ...

‌فهرست

رفتار ویژه عینی
تعریف خانواده
وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
کارکرد های خانواده از دیگاه اسلام
خصوصیات کلی یک خانواده
انواع خانواده
عدم گسترش
انواع خانواده سه نسلی یا گسترده
تحولات تاریخی در خانواده
خانواده جديد ايراني
خانواده از دیگاه اسلام
راهکارهای تحکیم خانواده
راهکارهای درونی
راهکارهای بیرونی
معیارهای ازدواج
ازدواج در اسلام
دوری از ازدواج
سن مناسب
سن ازدواج

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید