‌چکیده محتوای فایل

 يادگيری با نظارت يک فرآيند دو مرحله ای است:
 ساختن يک مدل يادگيری با استفاده از نمونه های داده ای آموزشی موجود 
 استفاده از مدل ساخته شده برای مشخص کردن خروجی برای داده های تست  
 

‌فهرست

تکنيکهای داده کاوی رايج
يادگيری بانظارت
وابستگی يا انجمنی
آناليز وابستگی سبد بازار
استنتاج مبتنی بر حافظه
خوشه بندی
درختهای تصميم گيری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید