‌چکیده محتوای فایل

اجزای آسانسور هیدرولیکی:
کابين
یوک وکالسکه
پيستون
لوله واتصالات
شير های هيدروليک
ریل راهنمای کابين
تانک، پمپ، موتور
سيلندر

‌فهرست

معرفی آسانسور و اجزای آن
آسانسور کششی
آسانسور هيدروليکی
مراحل اجرا
دتايل های اجرايی
استاندارد ها

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید


آخرین فایل های ثبت شده در سیستم