‌چکیده محتوای فایل

 روحیه همكاری ، با درک صحیح نیازها و با تلاش گروههای روشن فكر در هر كجا می توانیم بهداشت جهانی و رفاه را به مرزهای جدید سوق دهیم.

‌فهرست

موانع اساسی در سر راه تحقیق
نقشه راه NIH
مسیر NIH برای تحقیقات پزشكی
پیچیدگی شبكه های بیولوژیك
داده های بیولوژیك
ماشین های نانو ملكولی
كشفیات جدید در تحقیقات
پیشرفت تحلیل رفتن
فارماکوژنومیک
پاسخ به مشکلات بهداشت
تحول در علم

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید