‌چکیده محتوای فایل

اصولی که در کشش میله , مفتول و سیم  به کار می روند عمدتا مشابه اند, ضمن اینکه دستگاه مورد استفاده برای محصولات با اندازه های مختلف فرق می کند ....
 
 

‌فهرست

مقدمه
کشش سیم و مفتول
میز کشش مفتول
مقطع داخلی یک نوع قالب کشش مخروطی
دستگاه کشش سیم
عیوب موجود
فرآیندهای کشش لوله
روش فروکشی لوله
روش کشش توپی
ویژگی های این فرآیند
روش کشش میله ای
عملیات حرارتی
آنیل کردن
چقرمه کردن
آمادگی سطح
قالبها و مواد قالبها
عوامل موثر در عمر قالبها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید