‌چکیده محتوای فایل

جمله عاطفی جمله ای رامی گویند که با آن حالت هیجان روحی گوینده بیان می شود.
جمله عاطفی  مانند جمله پرسشی است اما گوینده آن انتظار پاسخ ندارد.
حالت عاطفه با کلمه (چه) بیان میشود و این کلمه در جمله گاهی ضمیر و گاهی صفت قرار می گیرد.

‌فهرست

جمله امری
جمله عاطفی
زمان گذشته

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید