‌چکیده محتوای فایل

فرآیند آموزشی باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد تا امکان تأمل و بازاندیشی حرفه‏ای را فراهم کند؟
آیا فرآیند های خطی از چنین ظرفیتی برخودارند؟

‌فهرست

ملاک های ارزیابی
بازخورد قدرشناسانه
فرآیند آموزش
کنش پژوهش
انواع تأمل

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید


آخرین فایل های ثبت شده در سیستم