‌چکیده محتوای فایل

الگوریتم عبارتست از روش انجام یک کار با ذکر دقیق تمام مراحل آن بطوریکه ترتیب انجام کارها و شروع و پایان آن مشخص باشد. 
در اصطلاح کامپیوتری، الگوریتم عـبارتسـت از ذکر دقـیق تمام مراحل یک برنامه، به طوریکه ابتدا و انتهای برنامه و ترتیب اجـرای آن ، مشخـص باشد و ...

‌فهرست

مراجع
مقدمه
الگوريتم
الگوریتم حاصل جمع دو عدد
اجزای اصلی يک الگوریتم
آشنايي با چند اصطلاح
الگوریتم ماکزيمم دو عدد
الگوریتم ماکزيمم دو عدد
الگوریتم ميانگين N عدد
ترتیب اجرای دستورها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید