‌چکیده محتوای فایل

تصوير شدت يا تصوير سطح خاکستري، به تصويري گفته  مي‌شود که تنها داراي مقادير روشنايي باشد و فاقد خصوصيات رنگ مانند: فام و خلوص باشد. در متلب اين تصاوير توسط ماتريسهاي دو بعدي تعريف مي‌شوند بطوريکه مقدار هر عنصر از اين ماتريس معرف ميزان روشنايي پيکسل متناظرش در تصوير مربوطه مي‌باشد. دامنه تغييرات عناصر اين ماتريس ممکن است بين 0 تا 1 و يا بين 0 تا 255 تغيير کند. در حالت اول داده‌هاي ماتريس از نوع دقت مضاعف و در حالت دوم از نوع uint8 خواهد بود. بجز توابع تعريف شده در جعبه‌ابزار images و بعضي از توابع ...

‌فهرست

مقدمه
انواع تصاوير
نوشتن فايلهاي گرافيکي
عمليات هندسي بر روي تصاوير
فيلترهاي خطي و طراحي فيلتر
آناليز و بهسازي تصوير
عمليات بر روي تصاوير باينري

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید