‌چکیده محتوای فایل

بنا به تعرف روش واقعه نگاری یا روش ثبت رویداد به «توصیف های واقعی از رویدادها و اتفاقات معنی داری که معلم (مشاهده گر) در نتیجۀ مشاهده از زندگی دانش آموزان به دست می آورد»، گفته می شود. در این روش مشاهده گر یا معلم باید هر اتفاق یا رویدادی را که در زندگی دانش آموز رخ می دهد و آن را مهم می داند، بلافاصله بعد از وقوع ، ثبت نماید. بنابراین این روش بیشتر جنبۀ تحلیلی دارد تا ارزشیابی و ...

‌فهرست

واقعه نگاری
ویژگی های واقعه نگاری
قواعد انجام واقعه نگاری و تهیه گزارش
جهت بهبود روش واقعه نگاری
امتیازهای روش های مشاهده ای
محدودیت های روش های مشاهده ای

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید