‌چکیده محتوای فایل

فرایند تغییر فرآيندي ساختار‌يافته و مجموعه‌اي از ابزارها براي پيشبرد اهداف جدید و یا آینده مطلوب سازمان است...

‌فهرست

ضرورت پرداخن به این موضوع
تغییر سازمانی
فرایند تغییر
چرایی، چیستی، چگونگی
موارد قابل توجه در مدیریت تغییر
گونه های مدلهای تغییر
مدلهای بررسی شده در این ارائه

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید