‌چکیده محتوای فایل

این فصل برآنیم که تعریف مختصری از موسیقی ارائه داده و با اقسام آن آشنا شویم که البتّه محصور در این اقسام نبوده و ممکن است به اعتبارهای مختلف، اقسام مختلفی پیداکرد، ولی در یک تقسیم بندی کلّی می توان آن را به اقسامی که بعداً خواهد آمدتقسیم نمود....

‌فهرست

سؤالات کلّی
موسیقی و انواع آن
تعریف موسیقی
فرق موسیقی و غنا چیست
اثرات موسیقی برجسم و روان
اثرات معنوی و روحی موسیقی
گمراهی و غفلت ازخدا
گرايش به فساد
از بین رفتن قوّة تفکّر
اثرات جسمانی و مادی موسیقی
ضعف اعصاب
گرایش به مواد مخدّر
موسیقی وکمال انسان
موسیقی درمانی
نتیجه گیری
منابع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید