‌چکیده محتوای فایل

ژاپن كشوري است كه سرزمين بسيار محدودي دارد كه 80 درصد آن كوه‌هايي است كه مناسب كشاورزي و دامداري نيست اما دومين اقتصاد قدرتمند جهان پس از آمريكا را دارد. اين كشور مانند يك كارخانه پهناور و شناوري مي‌باشد كه مواد خام را از همه جهان وارد كرده و به صورت محصولات پيشرفته صادر مي‌كند...

‌فهرست

نمونه اي از ارتباط و يكپارچگي سيستم هاي مديريت
مفاهيم ارزيابي عملكرد
تدوين اهداف، فرآيندها، CSF و شاخص ها
انتظارات شما از نظام ارزيابي عملكرد چيست؟
تدوين نقشه استراتژي بر اساس منظرهاي BSC
مدل هاي ارزيابي عملكرد