‌چکیده محتوای فایل

در افراد چاق‌ مصرف كننده داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ رژيم‌ غذايی‌ آنها بايستي‌ به‌ نحوي‌ تنظيم‌ گردد كه‌ كليه مواد مغذي‌ ضروري‌ را به‌ ميزان‌ كافي‌ دريافت‌ نمايند و فقط‌ ميزان‌ كالري‌ دريافتي‌ آنها كاهش‌ يافته ‌باشد. در اين‌ صورت‌ اين‌ بيماران‌ در دوره كاهش وزن دچار كمبود دريافت‌ مواد مغذي‌ ضروري‌ نخواهند شد

‌فهرست

تداخل‌ بين‌ دارو و مواد غذايي‌
داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌
داروهاي‌ دوپامينرژيك
دريافت‌ مواد غذايي‌ را افزايش‌ مي‌دهند
ايجاد واكنش‌هاي‌ هيستاميني‌ مي‌شوند
روي‌ جذب‌ مواد مغذي‌»»
بر روي‌ متابوليسم‌ چربيها
بر روي‌ متابوليسم‌ ويتامين
دفع‌ ادراري‌ مواد مغذي‌

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید