‌چکیده محتوای فایل

در ماده یا قطعه در حین ساخت ممکن است انواع نقص ها با اندازه های متفاوت بوجود آید که ماهیت و اندازه این نقص ها می تواند کارکرد آینده قطعه را تحت تاثیر قرار دهد. نقص های دیگری نیز می تواند در حال کار بوجود بیاید مانند ترکهای ناشی از خستگی یا خوردگی...

‌فهرست

اهمیت بازرسی
جوشکاری
انواع عیوب معمول در جوشکاری
ترک
آزمون های مخرب
آزمون های غیرمخرب
تست مایع نافذ
تاریخچه
طبقه بندی
تکنیک
آلودگی های سطحی قطعه
روش های پاک کردن آلودگی ها
روش برس کشیدن
روش غوطه ور سازی
رنگ فلوئورسان معکوس
مایع نافذ مرئی
تجهیزات تست
منبع تولید نور سیاه
سیستم مقایسه حساسیت
مشخصات مایع نافذ ایده آل

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید