‌چکیده محتوای فایل

استعاره از طریق مطرح کردن نوعی همانندی بین دو پدیده ای که شما نمی توانید به طورطبیعی آنها را معادل فرض کنید،شما را به کشف نقاط مشترک بین پدیده مورد بررسی و پدیده ای که بهتر آن را می شناسید تشویق میکند ....

‌فهرست

نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان
استعاره های سازمان
نکته
محدودیت های درک استعاره ای
سازمان آفتاب پرست
سازمان و مدیریت شبدری
مدیریت مهرورز
مدیریت معنوی
مها رتهای کوا نتومی
هفت مهارت کونتومی چی می کنند
علوم جدید مبتنی بر مهارت های کوانتومی
قیاس ممیزه های فکری و نظری
جمع بندی
منا بع و مآ خذ

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید