‌چکیده محتوای فایل

اگر به محلول تیتر شونده ، چند قطره از یک شناساگر افزوده شود و پس از پایان عمل تغییر رنگ در محلول ایجاد شود، چنین شناساگری را شناساگر داخلی یا درونی نامند...

‌فهرست

انواع شناساگرها
فنل فتالئین
برم تیمول آبی
کاغذ لیتموس
متیل نارنجی یا متیل اورنج
نگاه اجمالی
محلول هاي بافر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید