‌چکیده محتوای فایل

منظور از حل معادله پیدا کردن عددی است که اگر به جای مجهول قرار بدهیم ، تساوی بر قرار شود . برای مشخص کردن جوابهای معادله اول باید هر چه عبارت مجهول داریم ، ببریم یک طرف تساوی و هر چه عدد معلوم داریم ، ببریم طرف دیگر تساوی و ساده کنیم تا معادله حل شود...

‌فهرست

روش حل معادله

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید


آخرین فایل های ثبت شده در سیستم