‌چکیده محتوای فایل

در فرهنگ قدیم جنگ به معنی دویدن،جا خالی دادن و پرتاب کردن اشیا به طرف یکدیگر بود ....

‌فهرست

تکامل جنگ
موشک های کروز
کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ
جنگ اطلاعاتی چیست
سلسله مراتب در برابر شبکه‌ها
فضای سايبر
اهميت برتری اطلاعاتی در جنگ شبکه ای
ماهواره ها
بخش تجهيزات راديويی/ای سربازان آينده
بخش تجهيزات کلاه يکپارچه سرباز

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید