‌چکیده محتوای فایل

بيماري سل در حال حاضر يكي از نگرانيهاي جدي و تهديد كننده سلامتي جامعه بشري بوده و بدليل بروز مسائل جديد در اين مورد، مبارزه با اين بيماري بايد در مركز توجه رهبران بهداشتي ملتها و جوامع جهاني قرار گيرد...

‌فهرست

توزیع سل در ایران
فراواني و ميزان بروز گزارش شده سل در كشور
گزارش وضعيت TB/HIV در كشور
علایم و تشخیص سل
الگوریتم تشخیصی سل
نحوه نمونه گیری
تعریف اپیدمیولوژیک سل ریوی اسمیر مثبت
تعریف اپیدمیولوژیک سل ریوی اسمیر منفی
تعریف اپیدمیولوژیک سل بر اساس سابقه درمان
برخورد با بیماری سل
هدف کلي برنامه ملي مبارزه با سل
درمان سل
تشخیص بموقع و درمان بموقع
پیشگیری از سل

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید