‌چکیده محتوای فایل

پس  از وفات پدر پارسیان ( كوروش كبیر) در سال 529 قبل از میلاد، ماجرای قتل بردیاو بر تخت نشینی مغ مادی به نام گئومات روی داد. مردم و درباریان به علت شباهت او به بردیا او را همان شاهزاده ی