‌چکیده محتوای فایل

فردوسي در طبران طوس به سال 329 هجري بدنيا آمد. پدرش از  دهقانان طوس بود و در آن ولايت مکنتي داشت. از احوال او در عهد کودکي و جواني اطلاع درستي نداريم؛ اينقدر معلوم است که در جواني از برکت درآمد املاک پدر بکسي محتاج نبوده است؛ اما اندک اندک آن اموال را از دست داده و به تهيدستي افتاده است. همانطور كه گفته شد وي دوران کودکي و جواني را در خانواده اي که همه دهقان و ايراني پاک نژاد ....
 

‌فهرست

كودكي فردوسي و شكل گيري شاهنامه
شاهنامه سرايي
دقيقي، اولين شاهنامه سرا
منابع شاهنامه
نگراني فردوسي
حامي قدرشناس
رنج سي ساله
دربار سلطان محمود
علت بي توجهي سلطان محمود به فرودوسي
حب علي
فردوسي، شاعري آزاده
وفات فردوسي
کاخ بلند فردوسي
شاهنامه و سخنان امام حسين
تسليم ناپذيري قهرمانان شاهنامه

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید