‌چکیده محتوای فایل

شرح و بکار بستن روش های تخمین چندین پروژه که شامل تکنیک دلفی ومحدوده زمانی و سقف حداقل تخمین وکف حداکثر تخمین می شود...

‌فهرست

تعریف مدیریت زمانی پروژه در PMBOK
ساختار تقسیم کار
محصولات و رویدادها
توسعه شکست کاری
توسعه WBS
تکنیک های تخمین
تخمین پروژه
تکنیک دلفی
مقایسه ی تخمین
مدل سازی پارامتری
مهندسی نرم افزار پیشرفته
مهندسی نرم افزارهای متریک
تحلیل مسیر های کار
مدل هزینه سودمند
انواع مدل های COCOMO
ابتکارات

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید