‌چکیده محتوای فایل

به نقطه خاکستری وسط تصویر نگاه کنید.سپس سر خود را عقب و جلو ببرید. به نظر می رسد که دایره ها می چرخند ....

‌فهرست

آبشار به کجا می ریزد
تصویر زیر یک جسم است یا ۲ جسم
تصویر یک مکعب است یا گوشه‌ی یک دیوار
پنجره زیر به سمت چپ است یا راست
خطوط قرمز رنگ کاملاً موازی هستند
مونالیزایی دیگر
می توانید چنین چیزی بسازید
یک سازه ی زیبا

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید