‌چکیده محتوای فایل

سپر پوسته سن یک به رنگ نارنجی  و در دنبالۀ آن پوستۀ پورۀ سن دو به رنگ نارنجی متمایل به قهوه ای پوشیده از ترشحات مومی نازک و سفید، سپس سپر حشره بالغ قرار گرفته که بخش بزرگی از ساختمان سپر را تشکیل می دهد...

‌فهرست

حشره کامل
تخم
نباتات میزبان
نحوه خسارت
زیست شناسی
مبارزه

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید