‌چکیده محتوای فایل

عضله پشتی بزرگ  (Latissimus Dorsi):
سر ثابت: زائده های شوکی تمام مهرهای پشتی،تمام مهره های کمری،سطح خلفی استخوان خاجی(ساکروم)تاج خاصره و سه دنده پایینی و زاویه تحتانی کتف
سر متحرک: سطح قدامی استخوان بازوموازی با تاندون عضله سینه ای بزرگ 
عمل: نزدیک کننده،باز کننده،پایین کشنده کتف ...

‌فهرست

مراحل اسپک والیبال
عضلات مهره ای
عضلات زیر پشت سری
عضله گوشه ای
عضله پشتی بزرگ
عضله سه گوش آرنجی
عضلات راست کننده ستون مهره ها
عضله سوئز
عضله خاصره ای
گروه عضلات همسترینگ
عضله دوسر بازویی
......................

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید