‌چکیده محتوای فایل

كودكان كوچك اگوسنتريك هستد، نمي‌توانند به‌طور هم‌زمان نقطه نظرات ديگران را با نقطه نظرات خود ارزشمند بدانند...

‌فهرست

تئوري رشد اخلاقي پياژه
تئوري رشد اخلاقي کلبرگ
مراحل رشد تفکر و تصميم گيري اخلاقي
آموزش اخلاق
آموزش اخلاق بر پايه نظريه کلبرگ
انواع مسائل اخلاقي
مراحل تجزيه و تحليل اخلاقي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید