‌چکیده محتوای فایل

به دلیل بارش زیاد و اعتدال هوا و خاک مساعد در کرانه های دریای خزر و دامنه های شمالی البرز جنگل های انبوهی در این ناحیه روییده است. در اين جنگل ها انواع درختاني مانند راش و ممرز ، افرا ، بلوط و توسكا رشد مي كنند بیش از نیمی از درختان این جنگل ها راش و ممرز  می باشند.اين جنگل ها از نظر تجارتي ، صنعتي ، تفريحي، گردشگري و زيستي اهميت دارند.....

‌فهرست

جنگل های نواحی مرطوب
جنگل های نواحی نیمه مرطوب ارسباران
جنگل های نواحی نیمه خشک
جنگل های حرا
بهره برداری از جنگل ها و مراتع
چرای دام