‌چکیده محتوای فایل

هدف دراين درس آشنائي با مديريت سازمانها درايران و بررسي نقـاط قوت و ضعـف و بررسي سيستــم هاي سازمانـــي و سبك هاي هدایت  و ارتباط سازمان با محيط ومهارتهاي هدايت و نقش اهميت نيروي انساني در سازمان پرداخته مي شود...

‌فهرست

هدف
مديريت رهبري
مديريت مشاركتي
منافع كارآفريني
مراحل طرح تسهيم دستاورد
ارزيابي عملكردسازمان
مديريت تغيير
عاملين اصلي تغيير درسازمان
ازنظر كانتر
انواع تكنولوژي
مفهوم نوين كيفيت
مراحل تخصيص هزينه ها به روش ABC
خصوصيات فرهنگ سازماني
انواع فرهنگهاي سازمان ومديريت

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید