‌چکیده محتوای فایل

حشرات از شاخه بند پايان بوده و با توجه به كثرت فوق العاده گونه ها و تنوع طرز زندگي و عادت آنها از نظر مرفولوژي خارجي و داخلي ، تشابه و يكنواختي قابل توجهي بين راسته هاي و گروه هاي مختلفي مشاهده مي شود كه بررسي اين قبيل از صفات تحت عنوان صفات عمومي حشرات در برگيرنده فصل اغازين اين مجموعه مي باشد ....

‌فهرست

صفات عمومي حشرات
ساختمان خارجي حشرات
پوشش خارجي حشرات
تكثير رشد ونمو حشرات
مبارزه بر عليه حشرات ناقل بيماري
روشهای بیولوژیکی
روشهای ژنتیکی
مبارزه ژنتیکی
روشهای شيميايي
حشره كش هاي آلي
حشره كش هاي معدني
ويژگي هاي حشره كش هاي فسفره
مواد دفع كننده
حشره كش هاي تدخيني
اموليسيون كننده ها
سينرژيست ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید