‌چکیده محتوای فایل

امروزه مشكلات ناشی از ایجاد شهرهای بزرگ و تخریب محیط زیست ، باعث ایجاد دیدگاه‌های متعددی شده است : مانند اكولوژی شهری ، توسعه پایدار شهری ، ایجاد شهر سالم ، شهرهای اکولوژیکی ( اكوسیتی ) ، و نظریه اجتماعی سبز و غیره...

‌فهرست

اکولوژی شهری چیست ؟
تئوری نواحی متحدالمرکز
لزوم علم اکولوژی شهری برای عصر اخیر
اقليم در شهرها
آب در محيط شهري
خاك در شهرها
پوشش گياهي در شهرها
حيات وحش در شهرها

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید