‌چکیده محتوای فایل

مطالعات نشان مي دهد كه چند رفتار پايه براي تغييرات وجود دارد بطوري كه با تركيب اين رفتارهاي پايه مي توان رفتارهاي پيچيده ديگر را توليد نمود...

‌فهرست

الگوهای اولیه رفتار پویا
رشد نمایی
رفتار هدفجو
رفتار نوسانی
نکته عملی
تاثیرهای متقابل الگوهای اساسی
رشد S شکل
رشد S شکل با جهش نوسانی در محدوده
جهش و فروپاشی
الگوهای دیگری از رفتار
ثبات یا تعادل
تصادفی
آشفتگی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید