‌چکیده محتوای فایل

یکی از مسائل مورد توجه مطالعات جامعه شناسي تکدی گری است که با ساخت های اجتماعی - اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است و به عنوان نوعي از معلوليت هاي اجتماعي به شمار مي آيد....
 

‌فهرست

ولگرد
مفهوم تکدی
متکدی کیست
خصوصیات تکدی گری
عوامل تکدی گری
كودكان و تكدي
قانون و  تکدی گری
راههای رفع تکدی
نقش مردم

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید