‌چکیده محتوای فایل

تابع چگالی احتمال زمان خرابی یک کمپرسور به صورت زیر است.  -قابلیت اطمینان برای یک برای یک دوره 100 ساعته چقدر است؟   -عمر طرح با  قابلیت اطمینان 95% چند ساعت است؟

‌فهرست

تاریخچه
تعاریف و مفاهیم
بررسی اقتصادی قابلیت اطمینان
مدل سازی توابع قابلیت اطمینان
شکل توابع قابلیت اطمینان
معیارها اندازه گیری قابلیت اطمینان

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید