‌چکیده محتوای فایل

Start  به معنی شروع که منظور ابتدای کمان است(جهت حرکت خلاف عقربه های ساعت)
 End  به معنی انتهای کمان
Center  به معنی مرکز کمان که در واقع مرکز دایره ایست که این کمان قسمتی از آن است
Angle   به معنی زاویه  و منظور زاویه بین دونقطه شروع وپایان بطوریکه فرض کنید از این دو نقطه شعاع های کمان ترسیم شده باش...

‌فهرست

DRAW
LINE
CIRCLE
RECTANGLE
ARC
ELLIPSE
MODIFY
MIRROR

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید