‌چکیده محتوای فایل

نقش مدرس:
اگر موارد زیر رعایت شود بر اثر بخشی سخنرانی افزوده خواهد شد:
موارد معنادار باشند .
سخنرانی بیش از نیم ساعت نباشد .
زبان سخنرانی ساده باشد .
بیش از شش نکته عمده در سخنرانی مدنظر نباشد .
اطلاعات ارائه شده با تجارب یادگیرندگان هم خوانی داشته باشند.
در ابتدا و انتهای سخنرانی ضد صدائی در نظر گرفته شود.
در سخنرانی از فنونی که به مشارکت یادگیرندگان کمک میکند استفاده گردد..

‌فهرست

روش سخنرانی
کاربرد روش سخنرانی
نقش مدرس
نقش یادگیرنده
روش پانل
روش نمایش
روش مطالعه موردی
روش ایفای نقش
راهنمای انتخاب روش های تدریس

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید