‌چکیده محتوای فایل

تعريف قالب : قالب شكلي است كه قافيه ، به شعر مي بخشد و تفاوت قالب ها با يكديگر بسته به چگونگي قرار گرفتن قافيه آنهاست . ( در واقع نحوه بكارگيري قافيه تعيين كننده قالب شعر است )....
 

‌فهرست

بيت ، مصراع و قافيه
قافيه مياني ، بيت مقفّي و بيت مُصرّع
رديف ،تخلّص، توضيح
تعريف قالب
قصيــــــــده
قصيده سرايان مشهور عبارتنداز
غزل
مشهورترين غزل سرايان عبارتنداز
فرق غزل و قصيده
قطعه
مشهورترين قطعه سرايان
مثنـــــــوي
مشهورترين مثنوي سرايان
ربــــــــاعي
رباعي سرايان مشهور عبارتنداز
دوبيتـــــــي
مشهورترين چهارپاره سرايان عبارتنداز
ترجيع بند و تركيب بند
مسمط
مستزاد
تفاوت شعر نيمايي با قالب هاي سنتي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید