‌چکیده محتوای فایل

گرفتن تصمیم برای وارد شدن در اداره خود ....

‌فهرست

گرفتن تصمیم برای خود
تعیین رفتار
تعیین هدف
خود نظارتی
ارزیابی کنشی
ارزیابی تغییر
راهبردهای اداره خود
اجرای راهبردهای نگهداری

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید