‌چکیده محتوای فایل

گرفتن تصمیم برای وارد شدن در اداره خود ....

‌فهرست

گرفتن تصمیم برای خود
تعیین رفتار
تعیین هدف
خود نظارتی
ارزیابی کنشی
ارزیابی تغییر
راهبردهای اداره خود
اجرای راهبردهای نگهداری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید