‌چکیده محتوای فایل

معرفی AHP (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی):
توسط  Thomas Saatyدر اواخر دهه 70 معرفی شد.
تکنیکی برای یک تصمیم گیری چند معیاری
هر مسئله سلسله مراتبی پیچیده، چندمعیاری  را ساختار می دهد.
برتری یافتن یک انتخاب بر دیگری را با توجه به معیاری مشخص، تعیین می کند.
 چرا سلسله مراتبی؟ باید از اهداف و استراتژی‌های سازمان در راس هرم شروع کرد و با گسترش آنها معیارها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم.
 

‌فهرست

معرفی AHP -فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
کاربردهای AHP
روند استفاده از AHP
ورودی ها و خروجی AHP
ماتریس مقایسه دوبه دو
روش های محاسبه وزن نسبی
محاسبه اولویت ها
اولویت ها برای چهار معیار
تست سازگاری
معرفی نرم افزار

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید