‌چکیده محتوای فایل

مثال : جهت مقايسه اثرسه روش  درماني III,II,I  روي زمان لخته شدن پلاسما مطالعه اي انجام شده است. تعداد 12 بيمار انتخاب و بطور كاملا تصادفي به 3 گروه چهار نفره تقسيم شده و هر گروه تحت يكي از روشهاي درماني فوق قرار گرفته است . نتايج (بر حسب دقيقه ) بصورت زير ثبت شده است....

‌فهرست

آناليز واريانس
مقايسات چند گانه
تحلیل واریانس دو طرفه
تحلیل واریانس ناپارامتری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید