‌چکیده محتوای فایل

در سال 1831-1832 مایکل فارادی کشف کرد که اگر از درون یک حلقه ی سیم،  شار متغیری بگذرد، ولتاژی در آن القا می شود که با آهنگ زمانی تغییر شار تناسب مستقیم دارد ....

‌فهرست

تاریخچه
قانون فارادی
اجزای ترانسفورماتور
هسته
هسته آهن
مدار معادل
تلفات انرژی
سیستم های خنک کنندگی ترانسفورماتور
روغن ترانسفورماتور
ترانسفوتست ترانسفورماتورها خشک

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید


آخرین فایل های ثبت شده در سیستم