‌چکیده محتوای فایل

ATM، مخفف مد ارسال غیر هم زمان و یک رابط و واسطه برای انتقال بسته های اطلاعاتی می باشد. ترکیب کانال ها در ATM به صورت آماری است و همین خاصیت ATM که انعطاف پذیری آنرا افزایش داده و اجازه می دهد از منابع به خوبی استفاده شود....

‌فهرست

تاریخچه ی ATM
تعریفی
درباره ی خصوصیات ATM
گره ها در شبکه
نکته
سلول های ATM
قالب سرآمد
انواع سرویس های ATM
مطلبی مهم
ارسال فریم با نرخ تضمین شده
خلاصه و جمع بندي

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید