‌چکیده محتوای فایل

دنباله و سری از مفاهیم بنیادی حسـاب دیفرانسیل و انتگرال هستند. دانشجو در این درس با این مفاهیـــم ، مفاهیم وابسته و کاربردهای ساده  آنها ، نظیر پیدا کردن حد برخی دنباله ها ، به دست آوردن مقدار تقریبی برخی اعداد و ... آشنا می شود...

‌فهرست

دنباله و سری
هندسه تحلیلی
جبر خطی
رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات
توابع برداری یک متغیره

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید