‌چکیده محتوای فایل

به طور اختصار می توان گفت : اغلب واحدهای صنعتی که در فرایند تولید خود از آب استفاده می کنند بسته به عملکرد فرایند دو شماتیک زیر را ...

‌فهرست

پیش تصفیه
تصفیه فیزیکی
تصفیه شیمیایی
منعقد کننده کمکی
پلی آلومینیوم کلراید
تجربه آزمایشگاهی
مطالعات موردی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید