‌چکیده محتوای فایل

پروژه عبارتست از مجموعـه ای از  فعاليت ها که برای دستيابی به هدف خاص با مقاطع آغاز و پايان مشخص، اهداف، محـدوده و بودجه مشخـص انجـام می گيرد....

‌فهرست

تعريف پروژه
مراحل پروژه
چرخه حيات
مراحل اصلی در پروژه های عمرانی بزرگ
پيشرفت پروژه در مراحل چرخه حيات
مصرف منابع در مراحل چرخه حيات
جمع بندی
مديريت پروژه
سير تحولات در مديريت پروژه

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید