‌چکیده محتوای فایل

فوتبال فعالیتی تناوبی است که رفتار بازیکنان و تیم ها دارای ماهیتی بسیارغیرقابل پیش بینی است. فوتبال ورزشی تناوبی شامل دوره های زمانی کوتاه حرکات شدید با دوره های استراحت فعال و غیر فعال در طول فعالیت (90 دقیقه) است.
در مطالعات اولیه تصور بر این بود که مسافت پیموده شده در بازی می تواند مقدار کار و هزینه انرژی بازی فوتبال را بین کند. بر همین اساس طبقه بندی فعالیت ها عبارت بود از ...

‌فهرست

مقدمه
نیازمندی های جسمانی فوتبال
تحلیل فیزیولوژیکی فوتبال
تغییرات اسید لاکتیک
عوامل تاثیر گذار بر میزان کار
تمرین هوازی در فوتبال
تمرین بی هوازی در فوتبال
تمرین آمادگی عضلانی یا تمرین مقاومتی
مرحله سازگاری ساختاری
مرحله حفظ

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید