‌چکیده محتوای فایل

تابع مدل (Model Function) و فرم نشان دادن (Representational form) آن مدل شامل پارامتر هایی است كه باید از داده ها با توجه به تابع انتخاب شده و به وسیله فرم یا ابزار نشان دادن محاسبه شوند. مشخصات يك الگوریتم جستجو برای پیدا كردن یك مدل، الگو یا پارامترهای خاص با داده ، مدل ها ، و شروط داده شده است. 

‌فهرست

معرفی
الگوريتم های داده كاوی
معرفی قانون كاوی
معرفی خوشه يابی
معرفی كلاس بندی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید