‌چکیده محتوای فایل

مدیریت کیفیت پروژه :
فرایندهایی که نیاز دارند تا مطمئن شوند که پروژه نیازها را برای هرکسی كه آن را به عهده مي گيرد ارضا مي كند. آن فرایندها شامل همه فعالیتهای مجموع تابع مدیریت می شود که تعیین کند سیاست کیفیت ٬ اهداف ٬ مسئولیتها و ابزارها که آنها با استطاعت ( by means ) از برنامه ریزی کیفیت ٬ تعهد کیفیت ٬ کنترل کیفیت ٬ بهبود کیفیت داخل سیستم کیفیت و ...

‌فهرست

هدف یادگیری
کیفیت
قرارداد مالی اطلاعات کامپیوتر یکنواخت
مدیریت کیفیت پروژه
فرآیند جنبش کیفیتی پروژه
حرکت (جنبش ٬ تغییر) کیفیت
سیستم های کیفیت
سطح رشد
سطح رشد فرایند نرم افزاری
سطوح بلوغ فرآیند نرم افزاری
متریک کیفیت پروژه
رویکردهای آزمایش نرم افزار
یاد بگیر ٬ کامل شو و بهبود ببخش

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید