‌چکیده محتوای فایل

تحلیل مردم شناسانه یک حوزه خاص،جنبه های مختلف حیات گروه های انسانی با استفاده از روش مردم نگاری 
در مردم نگاری ، عموما زمینه پژوهش و گروه انسانی باید محدود و کوچک باشد تا یک یا چند پژوهشگر معدود بتوانند منطقه را مورد مطالعه قرار دهند.....

‌فهرست

چيستی قوم نگاري
تاریخچه
مالینوفسکی
خاستگاه مردم نگاری
قوم نگاري چيست
ويژگي هاي متمايز كننده پژوهش قوم نگارانه
چارچوب مفهومی برای انجام تحقیق قوم نگاری
چه چيز پژوهش قوم نگارانه نيست
موانع دسترسی
برنامه ريزي براي مردم نگاري
گام های انجام مردم نگاری
روش هاي قونگارانه كدامند
انواع مشاركت در مشاهده
شیوه ی تحقیق میدانی
مصاحبه
پرسشهاي توصيفي و ناظر بر تفاوت و تقابل
عکاسی ، فیلمبرداری
تحقیق مال الهند چيست
قواعد و مقررات طلائي براي قوم نگاران
نتيجه گيري
منابع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید